Reference

Dvěma našim klientům jsme položili několik otázek, týkajících se spolupráce ve Fleet programu:

1. Jak dlouho spolupracujete s Inter Cars v rámci projektu IC Fleet?
2. Jsou do programu zařazena pouze služební vozidla po záruce výrobce nebo i vozidla nová
3. Přinesla Vám spolupráce očekávané úspory nákladů na opravu vozového parku?

Tomáš Brodský, Technical Director, Dallmayr Kaffee

1. Přibližně 2 roky.
2. Vozidla po záruce i nová, využili jsme program pro všechny vozy.
3 .Ano. Nejen nákladů, ale i času. S rychlost oprav a jednáním jsme nanejvýš spokojeni.

Petr Hrubeš, člen představenstva, AV MEDIA, a. s.

1. Přibližně 1 rok.
2. Služby společnosti Inter Cars využíváme pro vozy, u kterých již skončila záruka výrobce. Nechcemese dostat do situace, kdy by servis nechtěl uznat nějakou záruční závadu z důvodu údržby mimo servis výrobce. (Pozn.: z nařízení komise (EU) č. 461/ 2010 – tzv. nové blokové výjimky - vyplývá, že záruky poskytované výrobcem vozidla nesměj být v závislosti na použití náhradních dílů od výrobce vozidla nebo nesměj být podmíněny opravami a údržbou vozidel v autorizované síti, a to jak z hlediska záruční doby, tak i prodloužené).
3. Dosahovananá podpora je v řádu desítek procent. Řekl bych, že se pohybuje v rozsahu 30–60 % oproti značkovému servisu. Další výhodou je rychlá dostupnost náhradních dílů, obvykle rychlejší než u značkových servisů. A co nejvíce oceňuji, je přesná písemná kalkulace ceny opravy před zahájením opravy, což je služba, kterou mi značkový servis OPEL či FORD neposkytne.

Přehled společností zapojených do Fleet programu Inter Cars: